Sandt eller falsk

En sejlivet historie beretter, at de Thurah begik selvmord ved at springe ud fra tårnet, angiveligt fordi tårnet i modsætning til Frederik 5.s ønske var højresnoet. Dette er usandt. Lauritz de Thurah døde syv år efter indvielsen af spiret af sygdom hjemme i sin seng, forgældet, men også respekteret af sin samtid. Og Frederik 5., ja, han var godt tilfreds med det nye vartegn for sin by og for skibsfarten.

Tårnet snor sig i øvrigt højre om, som det skal, hvis man skal forsvare det med højre hånd og venstre hvilende på gelænderet.

Der er imidlertid andre gode - og sande historier om spiret: Under englændernes bombardement af København i 1807 blev spiret brugt som sigtepunkt. Det lykkedes dog kun at skyde det ene ben af Kristusfiguren. Og da flyvevåbnet i 1920´erne og 30´erne holdt til på Kløvermarken på Amager, anvendte de spiret som flyvermærke og var så glade for det, at de lavede en sang om Manden på Spiret.

Endelig brugte modstandsbevægelsen under 2. Verdenskrig spiret og tårnet som skjulested for våben og sprængstoffer - uden at den tyske besættelsesmagt nogensinde opdagede det.