Menighedsrådet

Menighedsrådet leder sognets kirkelige og administrative anliggender, og har til opgave at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådet består i Vor Frelsers sogn af 13 valgte medlemmer og sognets tre præster, der er "fødte" medlemmer af rådet. Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen.

Menighedsrådet vælger hvert år en formand, hvis opgave det er at forberede menighedsrådets møder og indkalde medlemmerne. Formanden skal lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og drage omsorg for, at rådets beslutninger udføres. Menighedsrådet vælger desuden hvert år en næstformand til at fungere ved formandens forfald, en kirkeværge, som har til opgave at varetage vedligeholdelsen af kirkens bygninger, en kontaktperson, hvis opgave det er at fungere som personalechef for kirkefunktionærerne, samt en kasserer, som er ansvarlig for kirkekassens midler.

Menighedsrådet ønsker at skabe en arbejdsplads præget af arbejdsglæde og gensidig respekt. På den baggrund har personalegruppen, arbejdsmiljøudvalget og menighedsrådet udarbejdet en personalepolitik, der beskriver de krav og forventninger, der med rimmelighed kan stilles af menigheden. Læs politikken her.

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes ca. 10 gange årligt i Stanleys Gaard, Store Søndervoldstræde 2.

Mødedagsorden udfærdiges af Stående Udvalg og foreligger ca. en uge før møderne. Dagsorden kan fåes på kirkekontoret.

En række udvalg, nedsat af menighedsrådet, arbejder løbende med specifikke områder af kirkens virke.

Menighedsrådet pr. 11. november 2021

Menighedsrådsformand:

Lars Schou Pedersen (rådets bygningskyndige)
Stanleys Gaard
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K
E-mail: formand@vorfrelserskirke.dk

Næstformand:

Christian Hindsholm
Stanleys Gaard
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K

Menighedsrådsmedlemmer:

Lars Asker Seerup, kontaktperson
E-mail: kontaktperson@vorfrelserskirke.dk
Sharon M. Parker, kasserer
E-mail: kasserer@vorfrelserskirke.dk
Bodil Thestrup Jensen
Elsa Berg Brix
Elin Johansson
Marianne Ø. Hansen
Ebbe Worsøe Petersen
Poul-Erik Fryd Petersen
Gitte Annette Rix
Antti T. Samppa
Eva Vejlyt
Marlene Lindsten, kirkebogsførende sognepræst
Susanne Møller Olsen, sognepræst
Finn Damgaard , sognepræst
Louise Dinesen, medarbejderrepræsentant

Stedfortrædere:

John Michael Andersen
Michael W. Freising
Dorthe Lemke
Henrik Thiesson

Kirkeværge:

Gitte Hoff , arkitekt

Menighedsrådets sekretær:

Morten Predstrup, administrativ chef

Møder og referater

Menighedsrådsmøder i 2023 finder sted på torsdage på nedenstående datoer:

25. januar, 22. februar, 21. marts, 25. april, 14. maj, 13. juni, 22. august, 17. september (Valgforsamling), 26. september og 14. november 

 

Dagsorden/referater fra menighedsrådsmøder

 

2024

21. marts 2024/Ordinært menighedsrådsmøde 

22. februar 2024/Ordinært menighedsrådsmøde

25. januar 2024/ Ordinært menighedsrådsmøde

 

 

2023

9. november 2023 / Ordinært menighedsrådsmøde

1. oktober 2023 / Ordinært menighedsrådsmøde

 

10. august 2023 / Ordinært meninghedsrådsmøde

 

8. juni 2023 / Ordinært menighedsrådsmøde

16. maj 2023 / Ordinært menighedsrådsmøde

13. april 2023 / Ordinært menighedsrådsmøde 

16. marts 2023 / Ordinært menighedsrådsmøde 

16. februar 2023 / Ordinært menighedsrådsmøde 

19. januar 2023 /  Ordinært menighedsrådsmøde 

2022

10. november 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde 

22. september 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

11. august 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

11. august 2022 / Årligt menighedsmøde

9. juni 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

12. maj 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

21. april 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

17. marts 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

10. februar 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

20. januar 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

2021

11. november 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

23. september 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

19. august 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

19. august 2021 / Årligt menighedsmøde

17. juni 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

20. maj 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

20. april 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

4. marts 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

4. februar 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

14. januar 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

2020

18. november 2020 / Konstituerende menighedsrådsmøde

18. november 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

16. september 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

19. august 2020 / Ordinært menighedsrådmøde

10. juni 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

13. maj 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

19. februar 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

15. januar 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

Referater kan altid fås på kirkens kontor, St. Søndervoldstræde 2, 1416 København K.