Medlemsskab af folkekirken

Indmeldelse i folkekirken sker som udgangspunkt ved dåb. Er man allerede døbt, enten i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund, kan man blive indmeldt/genindmeldt ved at udskrive og udfylde blanketten: Optagelse/genoptagelse i Folkekirken.

Blanketten sendes til kordegnekontoret. 

Udmeldelse sker ved brev til kordegnekontoret i bopælssognet. Brevet skal indeholde CPR-nr. og skal være underskrevet.