Medlemsskab af folkekirken

Indmeldelse i folkekirken sker som udgangspunkt ved dåb. Er man allerede døbt, enten i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund, kan man blive indmeldt/genindmeldt ved at udskrive og udfylde blanketten: Optagelse/genoptagelse i Folkekirken.

Blanketten sendes til kordegnekontoret. Skriv til kordegn Louise Dinesen på: lodi@km.dk

Udmeldelse sker ved brev eller e-mail til kordegnekontoret i bopælssognet. Brevet/mailen skal indeholde fulde navn og adresse, samt fødselsdato.