Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kordegnekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.
Anmeldelsen afgives gennem www.borger.dk.
Ugifte forældre skal udfylde en elektronisk "Omsorgs- og ansvarserklæring" på www.borger.dk senest 28 dage efter fødslen for at få faderskabet registreret. Derved opnås samtidig automatisk fælles forældremyndighed. Vær opmærksom på, at det er forskellige anmeldelser, der skal udfyldes.

Blanketter samt svar på de fleste spørgsmål kan findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk