Dødsfald

Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Begravelsesmyndigheden er i praksis bopælssognets kordegnekontor, som varetager dette på den kirkebogsførende sognepræsts vegne. Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen. 

Oftest klarer en bedemand disse papirsager, ligesom bedemanden normalt – efter aftale med de efterlevende – aftaler tid og sted for den kirkelige bisættelse/begravelse med præst og kirke/kapel. Dødsfald skal anmeldes til bopælssognet via www.borger.dk.  

I forbindelse med udfyldelse af anmeldelsen træffes aftale om en eventuel kirkelig handling med den kirkebogsførende sognepræst i den pågældende kirke.