Skriveøvelser v/ Roberta Montanari

Foto: Lene Trap-Lind

NON-STOP-skrivning

Non-stop skrivning er lige så enkelt, som det lyder. Det betyder, at du hurtigt og ucensureret skriver ALT, hvad der falder dig ind af tanker, følelser, billeder og fornemmelser uden nogensinde at løfte pennen fra papiret eller fingrene fra tastaturet. Du skriver m.a.o. både det, der har med emnet at gøre, og det, som intet har med emnet at gøre, fx ”Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive, det er kedeligt, nu klør det på mit øre …” Når du blot fortsætter, vil du skrive dig ind (og ud) i noget væsentligt. Lad ubesværet den ene association/tanke føre dig til den næste. Husk, at du bare skriver til dig selv!

Non-stop-skrivning hjælper dig til at komme bag om den indre kritiske censor, som fortæller dig, at du ikke gør det godt nok. Når du skriver non-stop, kommer du i kontakt med din underbevidsthed og vil derfor kunne skrive førbevidste tanker, følelser og viden frem, som du allerede har i dig. Din tænkning bliver langsommere, fordi du følger én tankerække ad gangen til dørs ved at formulere sætningerne. Vi kan sagtens have adskillige ’tanketog’ kørende på samme tid, men ved at følge en bestemt tankerække kan skrivningen bringe dig større mental klarhed og overblik. Adskillige studier har vist, at denne form for skrivning er med til at regulere vores følelser og bringe os større psykisk balance.

Brug 15-20 minutter på hver øvelse . Sæt dig et rart og uforstyrret sted med dit yndlingsskrivegrej, og begynd at skrive. For at varme op kan du vælge først at skrive et par minutter om det, som lige falder dig ind. Eller du kan fx fortsætte sætningen ”I øjeblikket er jeg optaget af …” eller ”Når jeg kigger ud af vinduet, ser jeg …” 

Brug alle dine sanser, hvad ser, hører, mærker, lugter du? Sanserne er vejen til at skrive levende.

TIP! Vil du efterfølgende redigere teksten er det fint, men gør det aldrig, mens du skriver.

 

Skriveøvelse 1:

Skriv et brev til en ven, som har det svært for tiden og trænger til trøst. Hvad vil du sige til ham/hende? Fortæl også gerne om din hverdag og om de hændelser, som giver dig håb og trøst. Du kan også nævne en oplevelse, I har haft sammen, som du tænker på med glæde. 

Overvej om du kan bringe din ven (og dig selv) glæde ved rent faktisk at sende brevet.

 

Skriveøvelse 2:

Fortsæt sætningen ”Når jeg føler håbløsheden allermest, hjælper det mig at …”