Vor Frelsers Kantori

Kirkens koncertkor er stiftet i 2008 som et blandet voksenkor, der optager sangere, der har lyst at øve hver uge og optræde ved koncerter både i Vor Frelsers Kirke og i andre kirker i Danmark.

Koret består af 40-45 sangere: 14 sopraner, 12 alter, 9 basser og 8 tenorer.

Koret holder prøve mandag aftener i Stanley´s Gaard fra 19.00-21.45 og synger ca. 5 koncerter i kirken årligt.

En eller to af koncerterne er en oratorie- eller passionsopførsel med orkester eller orgel. Koret har siden 2009 opført større værker i kirken på især palmesøndag (påskemusik) og allehelgenssøndag (requiemmer). 

I december arrangerer Kantoriet i samarbejde med andre kor og FDF Christianshavn Brass Band "De Ni Læsninger" til advent, som er et storstilet syng-med-arrangement med bred deltagelse fra hele sognet. 

Kantoriet rejser hvert andet år på en koncerttur. De har således optrådt i England, Frankrig, Italien, Tyskland og senest i Makedonien, hvor de vandt 2. pris ved den Internationale Korkonkurrence i Orchid i sommeren 2019.

Af større værker har Vor Frelsers Kantori opført J.S. Bachs "Johannespassion" og hans "Store Messe i h-mol", Händels "Messiah", Sven Erik Werners "Cæciliemesse" (som Kantoriet har indspillet - kan høres på Spotify), Rossinis "Petite Messe Solennelle", Duruflés "Requiem" og Sømods "Requiem - en sang om tab og tro".

Der kan søges om optagelse i Kantoriet ved at skrive en mail til bestyrelsen på mailadressen syngikor@gmail.com. Du kan også læse mere om Kantoriet på vorfrelserskantori.dk.

Korets formand er Trine Wulf-Andersen, og dirigenten er en af kirkens organister, Lars Sømod Jensen.