Musikken i Vor Frelsers Kirke

I Vor Frelsers Kirke står forkyndelsen og musikken side om side. Der har de seneste 100 år været ansat en lille håndfuld særdeles kompetente organister ved kirken.

De første 50 år af det 20. århundrede sad Paul Sophus Rung-Keller ved det store Elefantorgel. Rung-Keller var, som elev af Thomas Laub, stærkt optaget af at styrke kvaliteten i dansk kirkesang og orgelspil, men hans store interesse for klokker og klokkespil har også sat sit præg på kirken.

Senere var organisten Charley Olsen den bærende kraft i renoveringen af orglet i 1965. Hans samarbejde med orgelbygger Poul-Gerhard Andersen var både levende og udviklende for orgelbyggerkunsten i Danmark. Charley Olsen videreførte den stærke tradition for uropførelser af ny kompositionsmusik for orglet - en tradition, der siden 1989 er blevet styrket af organisten Jens E. Christensen.

Vor Frelsers Kirke betragtes med rette nu som en af de få danske kirker, hvor den ny kompositionsmusik har et godt hjemsted. Jens E. Christensen har i sin lange karierre uropført ca. 80 orgelværker. Mange af disse værker af danske komponister er nu standardrepertoire for danske orgelspillere.

Ved gudstjenester står især Johann Sebastian Bach ofte på programmet. Bachs mange orgelværker til gudstjenestebrug klæder både orglet og rummet særdeles godt. Det barokke interieur og den store, fabulerende orgelfacade gør mesterens værker til en særlig nydelse i Vor Frelsers Kirke.

Der afholdes årligt ca. 40 koncerter i kirken. Heraf er mange solokoncerter for orgel med danske og internationale orgelsolister samt med kirkens egne organister. Derudover spiller kammerkoncerter med ny, kirkelig musik en stor rolle, ligesom oratorieopførelser med kirkens kor og musikere er på programmet.

Endvidere spilles hver lørdag kl. 15 i august klokkekoncerter med internationale klokkenister, ligesom kirkens tre kor, Vor Frelsers Kantori, Vor Frelsers Kirkes Kor og Børnekoret, spiller en vigtig rolle i kirkens musikalske liv.