Bachmaraton 2024

I 2024 afholdes en særlig fejring af Johann Sebastian Bachs orgelmusik i Vor Frelsers Kirke.. Over 16 timelange koncerter vil organist Lars Sømod i løbet af året opføre samtlige orgelstykker i Johann Sebastian Bachs værkkatalog på kirkens berømte elefantorgel - en kraftpræstation af de helt store.

Fordybelsen i Bachs musik er som den øvelse, japanerne kalder et ‘skovbad’: En meditativ naturvandring uden andet mål end at fundere over alle små og store ting, man møder i stoffet - eller i skovbunden. Dette vil man kunne opleve, hvis man som publikum vælger at deltage i en enkelt koncert, og endnu stærkere, jo flere af koncerterne i serien man følger.

Bach anses for at være en af de største komponister i musikhistorien. Hans kompositioner er kendte for deres følelsesmæssige udtryk og rige harmoniske landskaber, som både udfordrer og belønner lytteren. Hans arbejde er en fusion af barokkens formelle elegance og en dyb, personlig åndelighed. 

For Lars Sømod, Vor Frelsers mangeårige organist og klokkenist, er dette projekt en teknisk kraftpræstation såvel som en kunstnerisk og åndelig rejse, der afspejler hans livslange engagement og passion for orgelmusik. “I løbet af mine 35 år som organist har jeg spillet langt de fleste af Bachs orgelværker. Så en ‘marathon’ med al musikken er oplagt i 2024," fortæller Lars.

“Desuden passer ideen særlig godt til netop Vor Frelsers Kirke, hvis store ‘elefantorgel' klæder Bachs musik virkeligt godt. Orglet er bygget samme år som Bach blev konfirmeret, og rummer stadig sine principalpiber fra 1698. Disse synlige piber i orglets facade er skabt med en slank og overtonerig klang, ikke ulig klangen af barokkens strygeinstrumenter. Bachs musik er karakteriseret ved genial flerstemmighed, og elefantorgelets klang giver lytteren og organisten den bedste mulighed for at høre alle stemmer tydeligt på én gang,” siger han.

De 16 timelange koncerter er programlagt til at nå rundt i både de populære og de mindre kendte værker hver gang - og der er gratis adgang.

Koncerterne er fordelt i fire etaper hen over året. Ved første etape vil der være introduktion ved biskop Peter Birch.

Læs mere om koncerterne i programmet


Første etape:

Søndag d. 11. februar kl. 15.00 (introduktion ved biskop Peter Birch),

Søndag d. 18. februar kl. 15.00

Søndag d. 25. februar kl. 15.00

Søndag d. 3. marts kl. 15.00.


Anden etape:

Søndag d. 12. maj kl. 15.00

Søndag d. 19. maj kl. 15.00

Søndag d. 26. maj kl. 15.00

Søndag d. 2. juni kl. 15.00


Tredje etape:

Søndag d. 8. september kl. 15.00

Søndag d. 15. september kl. 15.00

Lørdag d. 21. september kl. 16.30

Søndag d. 29. september kl. 15.00


Fjerde etape:

Søndag d. 10. november kl. 15.00

Søndag d. 17. november kl. 15.00

Søndag d. 24. november kl. 15.00

Søndag d. 1. december kl. 15.00