Minikonfirmander

Minikonfirmander laver kreating i kirken

Foto: Lene Trap-Lind

Går du i 3. klasse?

Så kan du blive minikonfirmand i Vor Frelsers Kirke. Minikonfirmandundervisningen består af leg, spændende aktiviteter, bibelfortælling og sang, og det overordnede formål er at gøre børnene fortrolige med den lokale kirke og kristendommen.

Vi mødes i alt 8 gange, og undervisningen foregår hver gang i Vor Frelsers Kirke.

Undervisningen forestås af sognepræsterne Finn Damgaard og Marlene Lindsten.

Det er gratis at være med.

Tilmelding til minikonfirmand vinter 2023

Undervisningen foregår om Torsdagen kl. 13.30-15.00 nedenstående datoer:
Tilmelding sker ved at udfylde blanketten HER og sende til kordegn Louise Dinesen på lodi@km.dk eller på kirkens kontor på St. Søndervoldstræde 2, 1419 København K