Beskrivelse af kirkegårdsydelser

Renhold:
Hvis De vælger at lade kirkegården passe gravstedet, omfatter det:

  • Ukrudt, blade, kviste, døde plantedele mm. fjernes ca. hver 2. uge. i vækstsæsonen.
  • Rivning, kultivering og evt. fejning af gravstedet.
  • Beplantning, der dækker for inskription på monument, beskæres.
  • Roser beskæres.
  • Visne buketter, kranse mm. fjernes så vidt muligt hver fredag.
  • Visne løgtoppe fjernes.
  • Udplantningsplanter fjernes inden vinteren.
  • Evt. juleudsmykning fjernes, når kirkegården i øvrigt fjerner gran om foråret normalt i marts måned.
  • Vanding i tørre perioder, så ofte det skønnes nødvendigt, men ikke daglig vanding.

Forårsblomster:
Vi tilbyder Påskeliljer og Stedmoder.
Der plantes det aftalte antal blomster.
Prisen er for plantning og vanding.

Sommerblomster:
Vi tilbyder Isbegonier, Pelargonia og Spanske Margueritter.
Der plantes det aftalte antal blomster.
Prisen er for plantning og vanding.

Efterårsblomster:
Vi tilbyder Lyng og Veronica.
Der plantes det aftalte antal blomster.
Prisen er for plantning og vanding.

Juletulipaner:
Vi tilbyder juletulipaner
De sætter ud ca. 14 dage før jul.
Prisen er for udsættelse.

Grandækning:
Graven dækkes delvist med Normansgran.

Granguirlande:
Vi tilbyder granguirlande til kendt fællesgrave og linjegrave.

Anlæg og renovering af gravsteder:
Anlæg og renovering af gravsteder foretages efter aftale. Prisen fastsættes på baggrund af materialevalg og estimeret timeforbrug.