Dåb

Ønsker du at blive døbt eller at lade dit barn døbe i folkekirken, skal du kontakte kirkekontoret.

Dåb er en forudsætning for at være medlem af folkekirken og kan enten foretages som barnedåb eller som voksendåb.

Du aftaler med kordegnen, hvor og hvornår det ville passe både dig og kirken. Fra 1. oktober 2023 skal du være bosat i sognet eller have særlig tilknytning til kirken for at kunne blive døbt i Vor Frelsers Kirke.

Dåb kan finde sted som en del af den almindelige søndagshøjmesse eller
ved dåbsgudstjeneste den anden eller tredje lørdag i hver måned.

Inden dåben har man en samtale med den præst, der skal døbe barnet. Præsten gennemgår dåbsritualet sammen med dåbsforældrene og kan besvare de spørgsmål, der eventuelt måtte være i forbindelse med gudstjenesten, dåbsritualet og dåbens betydning.

Inden dåben skal barnets navn samt navn og adresse på mindst to og højst fem faddere (inkl. evt. gudfar/-mor) afleveres til kirkekontoret.

For at kunne være faddere skal man selv være døbt ved den kristne dåb i folkekirken eller en anden kristen kirke. Rent juridisk kan man blive fadder, så længe man er døbt, selvom man har meldt sig ud af folkekirken eller er døbt i en anden kristen kirke.

For at blive fadder skal man være konfirmeret eller være nået konfirmationsalderen.
Ved voksendåb kontakter man også sognepræsten i det sogn, hvor man ønsker at blive døbt. Forud for voksendåb går en oplæring i kristendom hos præsten. Er man døbt én gang, kan man ikke blive døbt igen. Heller ikke hvis dåben er foregået i et kristent kirkesamfund uden for folkekirken.