Fedtekælderen

Kirkens Korshærs varmestue, Fedtekælderen, har ligget i kælderen i sognehuset Stanley's Gaard for kirkerne på Christianshavn siden 1960. I 60'erne besøgtes Fedtekælderen hovedsagligt af "sprittere" og var i de første år udelukkende et dagtilbud til mænd. På nogle søndage kunne der komme op til 120 mænd forbi til en kop te og fedtemad til 13 ører. Heraf navnet Fedtekælderen.

Kirkens Korshærs varmestue, Fedtekælderen

Fedtekælderen er et helle for nødstedte mennesker, der har brug for at komme ind i varmen og få fysisk og psykisk omsorg. Målgruppen er mennesker, der kæmper med misbrug, hjemløshed, psykisk sygdom eller på anden måde er socialt udsatte. Målgruppen er misbrugere, hjemløse, psykisk syge, socialt udsatte og skæve eksistenser. Alle er velkomne uanset religion, nationalitet, seksualitet m.m. Der er i varmestuen plads til alle, der giver plads til andre. Varmestuen besøges dagligt af 40-100 udsatte mennesker.

Fedtekælderen har åbent i dagtimerne på hverdage, helligdage samt søndage i vinterhalvåret. I varmestuen tilbydes mad, bad og hvile, hjælp med stort og småt, brobygning til myndigheder og andre sociale tilbud.

20-25 frivillige er tilknyttet varmestuen. Det er kun muligt at tilbyde mad, bad mv. på nuværende niveau takket være den frivillige indsats.

Parkerede cykler med stor bagage foran Fedtekælderen

Parkerede cykler foran Fedtekælderen. Foto: Sharon Parker

Børnecaféen på Christianshavn

Kirkens Korshærs Familiestøttende arbejde "Børnecafeen" ligger på Torvegade 53, samme sted som Kirkens Korshærs genbrugsbutik på Christianshavn. Børnecafeen har en lang række tilbud til familier, der har udfordringer i forhold til fx økonomiske problemstillinger, manglende netværk og udsathed. Alle tiltag er med omdrejningspunkt i en helhedsorienteret indsats. Desuden er der forskellige tilbud til børn og unge samt en spisegruppe hver torsdag aften. I Børnecaféen er der legetøj for de mindre børn, tegnegrej og spil og mulighed for en snak i trygge rammer, hvad enten du er barn eller voksen.

Kirkens Korshær i København

I København findes Kirkens Korshærs arbejdssteder desuden i følgende bydele: Nordvest, Nørrebro, Vesterbro, Indre By og Frederiksberg, herunder Mariatjenesten på Vesterbro og Sankt Nicolai Tjenesten.

Se Kirkens Korshærs hjemmeside for mere information.