Vor Frelsers Kirkes historie

Vigtige årstal i Vor Frelsers Kirkes historie

1682: Grundstenen nedlægges.

1696: Den færdigbyggede kirke indvies af Chr. 5.

1698: Orglet tages ibrug og står helt færdigt 1700.

1732: Alteret, skabt af den svenske kunstner Tessin den Yngre, indvies.

1752: Lauritz de Thurahs snoede spir står færdigt og indvies af Frederik 5.

1773: Kirkens nuværende prædikestol tages i brug.

1815-18: Kirken restaureres, og det oprindelige stengulv erstattes af et trægulv.

1822-26: N.F.S. Grundtvig er præst ved kirken.

1872: N.F.S. Grundtvig dør og bliver i september begravet fra Vor Frelsers Kirke.

1888-89: Kirken restaureres.

1928: Klokkespillet spilles for første gang af kirkens legendariske organist, P.S. Rung-Keller.

1954-57: Kirken restaureres og genindvis af kong Frederik 9. og dronning Ingrid.

1991-97: Spiret restaureres og genindvies af prins Joachim 17. marts 1996.

2006-2009: Kirken lukkes og restaureres gennemgribende.

2009: Kirken genindvies af biskop Peter Skov-Jacobsen med deltagelse af HM Dr. Margrethe II den 13. september.

2019: Kirkens prædikestol restaureres af Nationalmuseet.

2020: Renovering af sandstenene på kirkens facade påbegyndes og vil løbe over de næste år.