Konfirmation

På denne side kan du få overblik over den vigtigste information omkring konfirmationer i Vor Frelsers Kirke. 

Tilmelding til konfirmation 2023/24

Tilmeldingen sker 2 steder: 

1: Grundet skærpede GDPR-regler skal alle forældre tilmelde deres konfirmander via MitIDfolkekirken.nu. Tilmeldingen her sikre oplysninger om konfirmandens personoplysninger samt forældrenes samtykkeerklæring.

2: Konfirmanden skal også tilmeldes hos kirken ved at hente og udfylde tilmeldingsblanket for konfirmander. Den skal sendes til vores GDPR-sikre mail her. Her indhentes oplysninger om konfirmandens skole, klassetrin og telefonnummer. Denne blanket kan også udfyldes til konfirmandindskrivningen i kirken eller på kirkekontoret, for så vidt man ikke har mulighed for at deltage d. 1. oktober.

Særlig introduktionsgudstjeneste

Første søndag i 1. oktober byder vi alle nye konfirmander velkommen efter gudstjenesten i Vor Frelsers kirke. Kommende konfirmander og deres forældre indbydes til at deltage i gudstjenesten kl. 10.30, og straks herefter præstenterer præsterne sig selv og byder de kommende konfirmander velkommen. Der bliver udleveret en tilmeldingsblanket, som kan udfyldes på stedet.

 

Konfirmationsdage i 2024:

Folketinget har afskaffet Store bededag, og det betyder at planlagte konfirmationer i Vor Frelsers Kirke i 2024 må flyttes til nye datoer, der fordeler sig som følger:

  • Kristi himmelfarts dag den 9. maj kl. 10.30 (8.A + 8. B Christianshavns Skole v/Finn Damgaard)
  • Lørdag den 11. maj kl. 10.00 (8.X fra Døttreskolen samt 8. C fra Christianshavns Skole v/Marlene Lindsten)Lørdag den 11. maj kl. 12.30 (8. Y fra
  • Døttreskolen samt konfirmander som bor i sognet, men går på andre skoler v/Susanne Møller Olsen).

Konfirmation 2025: 
Konfirmationer i 2025 finder sted for elever fra Christianshavns Skole på Kristi Himmelfartsdag d. 29. maj kl. 10.30 og lørdagen efter d. 31. maj kl. 10 for elever fra Døttreskolen samt 8. C fra Christianshavns Skole og kl. 12.30 for elever fra Døttreskolen samt konfirmander som bor i sognet, men går på andre skoler.

Indskrivning til konfirmation i 2025 begynder i efteråret 2024. Nærmere information følger.