Kirkelig velsignelse

I kan blive velsignet i kirken i jeres bopælssogn eller i en anden kirke, I har tilknytning til. Henvend jer til kirkekontoret, hvis I vil vide, om I opfylder kravet om tilknytning til kirken.

I kan blive velsignet i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem.

I skal aftale tidspunktet for jeres velsignelse med kordegnen.