Navngivning og navneændring

Navngivning

Barnet skal have navn senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb eller ved digital anmeldelse. 

Hvis barnet skal døbes, henvender man sig til kirkekontoret ved den kirke, hvor man ønsker sit barn døbt. 

Skal barnet ikke døbes, skal man via www.borger.dk med MitID navngive barnet med dets fulde navn. 

På Ankestyrelsens hjemmeside findes en fortegnelse over godkendte fornavne. 

Navneændring

Navneændringer kan kun behandles af kordegnekontoret i det sogn, man bor i. 
Bor man i Vor Frelsers Sogn, skal skemaet altså indsendes til kordegnekontoret.

Blanket kan findes på www.personregistrering.dk. 

Navneændringer på bryllupsdagen kræver et særligt skema, men er i øvrigt gratis. 
For alle andre navneændringer forudbetales 505 kr. (pr. 1. januar 2020). Kordegnekontoret må ikke behandle sagen, før kopi af indbetalingskvittering er tilsendt kordegnen.