Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet

Menighedsrådet leder sognets kirkelige og administrative anliggender, og har til opgave at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Menighedsrådet består i Vor Frelsers sogn af 13 valgte medlemmer og sognets tre præster, der er "fødte" medlemmer af rådet. Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen.

Menighedsrådet vælger hvert år en formand, hvis opgave det er at forberede menighedsrådets møder og indkalde medlemmerne. Formanden skal lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og drage omsorg for, at rådets beslutninger udføres. Menighedsrådet vælger desuden hvert år en næstformand til at fungere ved formandens forfald, en kirkeværge, som har til opgave at varetage vedligeholdelsen af kirkens bygninger, en kontaktperson, hvis opgave det er at fungere som personalechef for kirkefunktionærerne, samt en kasserer, som er ansvarlig for kirkekassens midler.

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes ca. 10 gange årligt i Stanley's Gaard, Store Søndervoldstræde 2.

Mødedagsorden udfærdiges af Stående Udvalg og foreligger ca. en uge før møderne. Dagsorden kan fåes på kirkekontoret.

En række udvalg, nedsat af menighedsrådet, arbejder løbende med specifikke områder af kirkens virke

Menighedsrådet pr. 11. november 2021

Menighedsrådsformand:

Lars Schou Pedersen (rådets bygningskyndige)
Stanley's Gaard
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K
E-mail: formand@vorfrelserskirke.dk

Næstformand:

Christian Hindsholm
Stanley's Gaard
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K

Menighedsrådsmedlemmer:

Lars Asker Seerup, kontaktperson
E-mail: kontaktperson@vorfrelserskirke.dk
Sharon M. Parker, kasserer
E-mail: kasserer@vorfrelserskirke.dk
Bodil Thestrup Jensen
Elsa Berg Brix
Elin Johansson
Marianne Ø. Hansen
Ebbe Worsøe Petersen
Poul-Erik Fryd Petersen
Gitte Annette Rix
Antti T. Samppa
Eva Vejlyt
Marlene Lindsten, kirkebogsførende sognepræst
Susanne Møller Olsen, sognepræst
Finn Damgaard , sognepræst
Louise Dinesen, medarbejderrepræsentant

Stedfortrædere:

John Michael Andersen
Michael W. Freising
Dorthe Lemke
Henrik Thiesson

Kirkeværge:

Gitte Hoff, arkitekt

Menighedsrådets sekretær:

Morten Predstrup, administrativ chef

Møder og referater

Menighedsrådsmøder i 2022 finder sted på torsdage på nedenstående datoer:

20. januar, 10. februar, 17. marts, 21. april, 12. maj, 9. juni. juli mødefri, 11. august, 22. september, 13. oktober, 10. november

Dagsorden/referater fra menighedsrådsmøder

10. november 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde 

22. september 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

11. august 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

11. august 2022 / Årligt menighedsmøde

9. juni 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

12. maj 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

21. april 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

17. marts 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

10. februar 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

20. januar 2022 / Ordinært menighedsrådsmøde

2021

11. november 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

23. september 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

19. august 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

19. august 2021 / Årligt menighedsmøde

17. juni 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

20. maj 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

20. april 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

4. marts 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

4. februar 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

14. januar 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

2020

18. november 2020 / Konstituerende menighedsrådsmøde

18. november 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

16. september 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

19. august 2020 / Ordinært menighedsrådmøde

10. juni 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

13. maj 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

19. februar 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

15. januar 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

2019

13. november 2019 / Konstituerende og ordinært menighedsrådsmøde

18. september 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

21. august 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

12. juni 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

22. maj 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

1. maj 2019 / Ekstraordinært menighedsrådsmøde

20. marts 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

27. februar 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

16. januar 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

Referater kan altid fås på kirkens kontor, St. Søndervoldstræde 2, 1416 København K.