Konfirmation

Foto: Anne Trap-Lind

 

BEMÆRK, at konfirmationsforberedelsen i Vor Frelsers Kirke er flyttet til 8. klassetrin.

I skoleåret 2019-2020 vil sognets 8. klasser blive konfirmeret efter følgende plan:

 

Besked til til konfirmander og konfirmandforældre, d. 20. marts 2020

Vedr.: Aflysning af konfirmation d. 8. samt d. 9. maj 2020

Kære konfirmander og konfirmandforældre

Vor Frelsers Kirke skal som øvrige offentlige virksomheder i Danmark følge de anvisninger, som myndighederne fastsætter for at komme coronavirussen til livs, herunder at der ikke må være mere end 10 personer forsamlet. Københavns biskop har som de øvrige biskopper i Danmark truffet beslutning om at alle konfirmationer udskydes til foreløbig efter pinse.
Vor Frelser Kirke kan derfor ikke gennemføre konfirmationerne den 8. samt den 9. maj 2020.

 

De nye datoer for konfirmationerne fordeler sig således:

8X fra Døttreskolen samt 8C fra Christianshavns Skole: Søndag d. 6. september 2020 kl. 10.30

8Y fra Døttreskolen samt andre skoler: Søndag d. 13. september 2020 kl. 10.30

8A + 8B fra Christianshavns Skole: Søndag d. 20. september 2020 kl. 10.30

 

Så snart vi får tilladelse til at samles igen, vil I få besked fra jeres præst, så vi kan mødes og fortsætte vores undervisning. 
 

Med venlig hilsen

Præsterne i Vor Frelsers Kirke

Finn Damgaard, Susanne Møller Olsen samt Marlene Lindsten

 
---
 

Der er konfirmandindskrivning  søndag den 4. oktober kl. 10.30 i kirken

Konfirmation/konfirmandundervisning aftales med en af sognepræsterne eller på kordegnekontoret.

I skoleåret 2020-2021 vil sognets 8. klasser blive konfirmeret efter følgende plan:

8X fra Døttreskolen samt 8C fra Christianshavns Skole: Bededag 30. april 2021 kl. 10.30 v/ Marlene Lindsten

8Y fra Døttreskolen samt andre skoler: Bededag den 30. april 2021 kl. 13.30 v/ Susanne Møller Olsen

8A + 8B fra Christianshavns Skole: Lørdag den 1. maj 2021 kl. 10.30 v/ Finn Damgaard

 

Ophavsret: