Højskoledage på havnen 25. - 27. august 2024

Vi glæder os til at byde dig velkommen til tre spændende og hyggelige højskoledage i sensommeren. Højskolen har hvert år et tema, som vi inviterer en række forskellige personer til at holde et foredrag ud fra. Og så skal vi selvfølgelig også synge sange fra Højskolesangbogen og have lidt godt at spise og drikke undervejs. Du kan læse meget mere om de forskellige foredrag i vores kalender, find datoerne nedenfor. 

 

Prisen for deltagelse i årets højskoledage er: 500 kr. per deltager.

Studerende: 300 kr. per deltager.

Prisen er inkl. frokost og kaffe alle dage.

 

Køb billet til Højskoledage 2024 via billetto.

 

 

Årets tema - livet i udkanten 

 

Temaet for årets Højskoledage på Havnen centrerer sig omkring begrebet ”udkant”. Befinder man sig i udkanten er man i sagens natur ikke i centrum, men i periferien, men hvad gør denne modstilling ved os, og er den overhoved sand? På højskoledagene vil vi se nærmere på, hvordan livet udspiller sig i udkanten af det, der af mange betragtes som et privilegeret centrum. Vi vil således spejle og problematisere begrebet både inden for sociologien, antropologien og teologien, som det vil fremgå at det følgende:

 

-I de senere år har ”Udkantsdanmark” været betegnelsen for stort set hele den del af Danmark, der befinder sig uden for byregionerne. Det er blevet et begreb fyldt med stigma, og som betegner landområder, der afviger negativt på de socioøkonomiske parametre.

-Samtidig kan betegnelsen om Udkantsdanmark også lidt karikeret rettes mod Danmark som et lille land i en stor verden: For befinder Danmark sig ikke internationalt i periferien af den magtpolitiske indflydelses centrum, selvom vi gerne vil forestille os det modsatte? Og videre; står den vestliges verdens overherredømme for fald?

-Og ser vi på Danmarkshistorien, så er den sammensat af alle de begivenheder, personer og steder, som forfattere har fundet væsentlige for at forstå det samfund, der blev resultatet. Men hvad blev der af alle de historier om mennesker, begivenheder og steder, der udspillede sig i periferien af historieskrivningen? Er de blot udvisket og glemt?

- Og hvad med de værdier og ideer, som skal videreudvikle vores velfærdssamfund? Hvor bliver de af? Lever vi i udkanten af efterkrigstidens store ideer?

Endelig vil vi også undersøge, hvorfor Guds Søn Jesus lod sig føde i udkanten af Romerriget langt fra datidens magtpolitiske centrum.

 

 

Årets program: 

Søndag den 25. august 2024


Højmesse kl. 10.30 i Vor Frelsers kirke
v/ Marlene Lindsten

 

12.30: Ankomst og velkomst i Stanleys Gaard samt mad og vin.

13.00: Samling og præsentation

13.15-14.00: Anna Libak: ”Oprøret mod Vesten”

14.00-14.15: Kaffepause

14.15-14.45: Foredrag fortsat/ spørgsmål

 


Mandag den 26. august 2024

10.00-10.15: Velkomst

10.15-11.00: Peder Frederik Jensen: ”Rans vilje”

11.00-11.15: Kaffepause

11.15-12.00: Foredrag fortsat/ spørgsmål
12.00-13.00: Frokost
13.00-13.45: Poul Duedahl: ”Velkommen på bagsiden. Danmarkshistorien på vrangen”

13.45-14.00: Kaffepause

14.00-14.45: Foredrag fortsat/ spørgsmål

14.45: Tak for i dag!

 

Tirsdag den 27. august 2024

 

10.00-10.15: Velkomst

10.15-11.00: Ove Kaj Pedersen: ”Reaktionens tid”

11.00-11.15: Kaffepause

11.15-12.00: Foredrag fortsat/ spørgsmål
12.00-13.00: Frokost

13.00-13.45: Anne Louise Nielsen: ”Biblens kærlighed til udkanten”

13.45-14.00: Kaffepause

14.00-14.45: Foredrag fortsat/ spørgsmål

14.45: Tak for i år!