Højskoledage på Havnen 2022 (afviklet og lukket)

Hvert år i sensommeren inviterer Vor Frelsers Kirke til tre spændende og hyggelige højskoledage. Højskolen har hvert år et tema, som vi inviterer en række forskellige personer til at holde et foredrag ud fra. Og så skal vi selvfølgelig også synge sange fra Højskolesangbogen og have lidt godt at spise og drikke undervejs.
Højskoledagene foregår i sognegården Stanley's Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal.

Foto: Henrik Joel Dons Christensen

Program for Højskoledage på Havnen 2022

Hvor går grænsen?

Højskoledage på Christianshavn
28. – 30. august 2022

Arrangeret af Vor Frelsers Kirke

Årets foredragsholdere er:

Villy Søvndal
Gitte Buch-Hansen
Kasper Holten
Charlotte Flindt Pedersen

Helle Bonnesen

(Program for dagene er på trapperne og kan da hentes her på hjemmesiden eller fysisk i kirken.)

Til dette års Højskoledage på Christianshavn stiller vi spørgsmålet:

Hvor går grænsen?

Vi lever i dag i en verden, hvor køns- og identitetsforståelser er i opbrud, og hvor vi har et stærkt fokus på grænseoverskridende adfærd mennesker imellem. Samtidig er vi vidne til grænseløs krig og vold som på daglig basis trodser den helt grundlæggende respekt for menneskets liv og værdighed.

Kunsten er også under kritisk øjemål, og nogle vil mene, at netop identitetspolitikken er ved at slå kunsten ihjel, for så vidt den frie kunst ikke tør vokse ud over vores egne grænser.

Også teologien beskæftiger sig med grænser. Jesu liv og forkyndelse er et opgør med alle tiders religioner, som noget, der netop hører menneskets egen, begrænsede verden til, fordi det i den når sin største sikkerhed og selvtilstrækkelighed og således er bundet til sin egen verden og til sig selv.

Uanset om der er tale om landegrænser, naturgeografiske grænser, relationelle grænser eller kunstneriske grænser, så vil vi i løbet af højskoledagene undersøge, hvad der sker, når vi befinder os i grænselandet. Hvad kan vi acceptere, og hvor går grænsen inden for politik, teologi, kultur og samfundsliv.

Tilmelding:
Senest 19. august 2022 via dette link.
Kontakt ved spørgsmål: kordegn Louise Dinesen på email: lodi@km.dk

Deltagergebyr pr. person:

500,- kr / studerende: 300,- kr.

Beløbet inkluderer frokost og kaffe alle tre dage.
Betaling finder sted, når man har modtaget en bekræftelse for tilmelding med betalingsoplysninger på mail via hjemmesiden:

www.vorfrelserskirke.dk

Højskoledagene afholdes i:
Stanleys Gaard
Store Søndervoldstræde 2, 1. sal
1419 København K.

Der er elevator til lokalet.

Oversigt over dagene:

Søndag den 28. august 2022
Højmesse kl. 10.30 i Vor Frelsers kirke
v/ Marlene Lindsten

12.30: Ankomst og velkomst i Stanleys Gaard samt mad og vin.

13.15-14.00: Villy Søvndal: Med Håbet som drivkraft

14.00-14.15: Kaffepause

14.15-14.45: Foredrag fortsat/ spørgsmål

Mandag den 29. august 2022

10.00-10.15: Velkomst

10.15-11.00: Gitte Buch-Hansen: Når evangeliet krænker

11.00-11.15: Kaffepause

11.15-12.00: Foredrag fortsat/ spørgsmål

12.00-13.00: Frokost

13.00-13.45: Charlotte Flindt Pedersen: Informationssamfundets etiske udfordring til det engagerede menneske

13.45-14.00: Kaffepause

14.00-14.45: Foredrag fortsat/ spørgsmål

14.45: Tak for i dag!

Tirsdag den 30. august 2022

10.00-10.15: Velkomst

10.15-11.00: Kasper Holten: En moderne nationalscene

11.00-11.15: Kaffepause

11.15-12.00: Foredrag fortsat/ spørgsmål

12.00-13.00: Frokost

13.00-13.45: Helle Bonnesen: Hvor går grænsen for byfornyelse?

13.45-14.00: Kaffepause

14.00-14.45: Foredrag fortsat/ spørgsmål

14.45: Tak for i år!