Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Åbningstider, booking og priser / Opening hours, booking and prices

Åbningstider / Opening hours

Hver dag kl. 9-20 / Every day 9 am - 8 pm

Sidste adgang en halv time inden lukketid.

Ved regn, sne eller kraftig blæst lukkes tårnet midlertidigt af sikkerhedsmæssige grunde.  

Vi anbefaler at du møder 5-10 minutter før den bookede tid. Vi forventer at dit besøg varer 30-45 minutter.


Last admission half an hour before the closing time.

At rainfalls, snow or strong winds the tower closes temporarily for safety reasons.

We recommend that you arrive 5-10 minutes before your scheduled time. We expect your visit to last between 30-45 minutes.

Forudgående booking / Prior booking

Vi anbefaler forudgående booking her eller på Billetto.dk til dit besøg i tårnet på grund af tårnets adgangsbegræsning og mange besøgende. Ved forudgående booking undgår du kø og er sikret en plads i tårnet til en ønsket tid.

I travle perioder gør vi opmærksom på, at tårnpersonalet kan påkræve forudgående booking ved ankomst uden billet. Dette gør sig særligt gældende i månederne juli, august, september og alle weekender i hele åbningsperioden. 

Lukker tårnet ved nedbør og kraftig blæst modtager du meddelelse herom på den mail, du har opgivet ved forudgående booking. Betalte billetter refunderes til det kort, du anvendte ved bestillingen. Bemærk at du vil modtage refusion for betalte billetter og ikke billetgebyr fra Billetto.


Due to capacity limits and many visitors, we recommend prior booking here or at Billetto.dk when visiting the tower. Also, with prior booking, you can secure a spot in the tower and avoid potential queues.

Please note that during busy hours our staff can require online booking upon arrival. This applies to July, August, September and weekends throughout the opening period. 

If the tower closes in the event of precipitation and strong winds, you will receive notification of this in the email you provided when ordering online. Please note that you will receive a refund for paid tickets and not the ticket fee from Billetto.

Entré / Entrance fee 2022

Mere information / More information

Kontaktinformation / Contact information

Vejrlige forhold / Weather conditions

Adgangsforhold / Accessibility

Skoler og institutioner

Solopgangs- og solnedgangsture / Sunrise and sunset tours

 

TripAdvisor