Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Åbningstider, booking og priser / Opening hours, booking and prices

Åbningstider / Opening hours

Hver dag kl. 9 - 20 til og med d. 31. december / Every day 9 am. - 20 pm. until December 31. 

Lukket d. 24. og 25. december. Bemærk, at tårnet lukker kl. 15. d. 31. december. / Closed on 24 and 25 December. Please note that the tower closes at 15 pm. on December 31. 

Sidste adgang en halv time inden lukketid.

Ved regn, sne eller kraftig blæst lukkes tårnet midlertidigt af sikkerhedsmæssige grunde.  

Vi anbefaler at du møder 5-10 minutter før den bookede tid. Vi forventer at dit besøg varer 30-45 minutter.


Last admission half an hour before the closing time.

At rainfalls, snow or strong winds the tower closes temporarily for safety reasons.

We recommend that you arrive 5-10 minutes before your scheduled time. We expect your visit to last between 30-45 minutes.

Forudgående booking / Prior booking

Vi anbefaler forudgående booking her eller på Billetto.dk til dit besøg i tårnet på grund af tårnets adgangsbegrænsning og mange besøgende. Ved forudgående booking undgår du kø og er sikret en plads i tårnet til en ønsket tid.

I travle perioder gør vi også opmærksom på, at tårnpersonalet kan påkræve forudgående booking ved ankomst uden billet.

Følgende gør sig gældende:

Alle weekender i hele åbningsperioden fra ca. kl. 11.00 - 16.00.

Lukker tårnet ved nedbør og kraftig blæst modtager du meddelelse herom på den mail, du har opgivet ved forudgående booking. Betalte billetter refunderes til det kort, du anvendte ved bestillingen. Bemærk at du vil modtage refusion for betalte billetter og ikke billetgebyr fra Billetto.


Due to capacity limits and many visitors, we recommend prior booking here or on Billetto.dk when visiting the tower. Also, with prior booking, you can secure a spot in the tower and avoid potential queues.

Please note that during busy hours our staff can require online booking upon arrival.

The following applies:

All weekends throughout the opening period from approximately 11.00 am. - 16.00 pm. 

If the tower closes in the event of precipitation and strong winds, you will receive notification of this in the email you provided when ordering online. Please note that you will receive a refund for paid tickets and not the ticket fee from Billetto.

Entré / Entrance fee 2022

Entré priser til tårnet

Mere information / More information

Kontaktinformation / Contact information

Vejrlige forhold / Weather conditions

Værd at vide inden dit besøg / Good to know before your visit

Skoler og institutioner

Solopgangs- og solnedgangsture / Sunrise and sunset tours

LogoLogo

 

TripAdvisor