Babysalmesang

Foto: Jørgen Jacob Jensen

 

Babysalmesang er rytmik, musik og sang for det lille barn og dets forældre. Musik har stor betydning for et barn, og sang og musik er en naturlig del af børns liv og udvikling. Mange af vores salmer er enkle i tonesproget og derfor oplagte at synge for børn.

Babysalmesang er rytmik, musik og sang for det lille barn og dets forældre. Musik har stor betydning for et barn, og sang og musik er en naturlig del af børns liv og udvikling. Mange af vores salmer er enkle i tonesproget og derfor oplagte at synge for børn.

Vi mødes i kirken til babysalmesang tirsdage kl. 9-10 og kl. 10-11, og musikpædagog Annika Hamann leder babysalmesangen.

Der er et hold for børn i alderen 2-5 måneder og et hold for børn i alderen 6-9 måneder.

Der er plads til max. 16 babyer og deres forældre på holdet. 

Deltagelse er gratis.

Næste holdstart

Den 17.  november 2020 begynder et hold for hhv. de små (2-5 mdr.) og de store (6-9 mdr.).
Sidste gang er  den 9. januar 2020.


Kontakt kordegn Louise Dinesen for tilmelding.

Ved tilmelding skal I oplyse forælders og babys navn, babys fødselsdag samt forælders telefonnummer.

 

Louise Dinesen træffes på:

Kordegnekontoret i St. Søndervoldstræde 2

Telefon: 32 54 68 83

E-mail: lodi@km.dk