Klik her for at komme til forsiden Kirkespir

KIRKETJENERE

Vor Frelsers Kirke, København 

Vor Frelsers Kirke på Christianshavn søger to kirketjenere til ansættelse medio august eller snarest derefter. Den ene med 37 t/uge, den anden med 30 t/uge.

Vor Frelsers Kirke danner ramme om flere ugentlige gudstjenester, natkirke, kirkelige handlinger, et stort antal koncerter og andre arrangementer. Der er åbent for besøgende og andagtssøgende i dagtimerne, og mange turister besøger kirken og det verdensberømte tårn, der er åbent hver dag bortset fra i den mørkeste vintertid. Læs mere herom her på sognets hjemmeside.

De vigtigste arbejdsopgaver er at:

- gøre rent i kirkens bygninger

- medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger

- klare opgaver i forbindelse med koncerter og børnearrangementer

- deltage i kasseekspedition og betjening af tårnet

- passe de udendørs arealer

Vi forventer selvstændighed i arbejdet, samarbejdsevne, omhu i udførelsen af opgaverne og en venlig og service-minded indstilling over for kirkens mange brugere. Nogle af kirkens brugere har store vanskeligheder i livet, hvorfor der kræves både omsorgsfuldhed og robusthed hos kirketjeneren.

Se organisationsaftalen på www.folkekirkenspersonale.dk Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår i henhold til Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening med tilhørende protokollat for kirketjenere. Det betyder, at vore nye medarbejdere enten er eller senest 2 år efter ansættelsen skal uddanne sig til kirketjener.

Lønnen aftales inden for intervallet 259.595,16 kr. – til 334.742,92 kr. Udgangspunktet i lønforhandlingen vil for en uddannet kirketjener være en løn på fikspunkt 259.595,16 kr. Der ydes hertil et årligt rådighedsbeløb på   24.497,48 kr. (alle satser er i nutidskroner og for en fuldtidsstilling). For stillingen på 37 timer svarer det til en månedsløn på kr. 23.674,39 for deltidsstillingen kr. 19.195,45 pr. måned.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er kr. 259.595,16 ved ansættelse på timer 37 (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening

Prøvetiden er 3 måneder. Der vil i forbindelse med ansættelsen blive indhentet børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås hos tårnleder Dida Grundtvig på tlf. 40847324 eller administrationschef Ole Wind på tel. 21752049

Send din ansøgning med evt. bilag til e-mail 7082fortrolig ved sogn prik dk, senest den 21. juni 2018.

Husk at angive, om du søger en af eller begge de opslåede stillinger.

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 27.

NYHEDSBREV
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag information om gudstjenester, koncerter mm.
  
Klik her for at besøge Rasthofs hjemmeside